Obvestilo Pošte Slovenije

10.12.2020 ob 21:29, Zadnja sprememba 1.2.2021 4:11

Pošta Slovenije se zaradi ukrepov ob epidemiji COVIDA-19, predvsem zaradi omejitev trgovinske dejavnosti in izrazite selitve na spletne platforme, srečuje z enormnim povišanjem števila paketnih pošiljk, ki se je v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojilo. Nastale razmere terjajo daljše dostavne roke.

Obvestilo Pošte Slovenije

Epidemija novega koronavirusa že šesti teden hromi življenje v Sloveniji in trenutno nič ne kaže, da se bo le-ta hitro stabilizirala. Izjemno težak in dolgotrajen potek drugega vala epidemije, nepričakovano visoka stopnja okuženosti prebivalstva in s tem povezana bistveno povečana odsotnost z dela, skrb vzbujajoče nadaljevanje omejitev gospodarskih dejavnosti, zlasti nepričakovano trajanje omejevanja trgovinske dejavnosti ter nadaljnja negotovost glede poteka epidemije in nepredvidljivost vladnih ukrepov v naši državi vplivajo na izredno povečanje prometa s paketnimi pošiljkami.

Zavedamo se pomena našega partnerskega sodelovanja, žal pa zaradi nepričakovanih razsežnosti epidemije in tem povezanimi vladnimi ukrepi kljub našemu odzivu s sprejemom dodatnih ukrepov (zaposlitvi novih sodelavcev, dodatnemu najemanju študentskega dela, pomoči naših sodelavcev iz strokovnih služb, najemu dodatnih prostorov in postavitvi šotorov za sprejem paketnih pošiljk, povečanju voznega parka, podaljšanem delovnem času 53-ih poštnih poslovalnic, uvedbi dodatnih izmen, ipd.) za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk, trenutno prihaja do neizogibnega delnega časovnega odloga sprejema paketov glede na običajno prakso.

Število prevzemov pošiljk se bo zato pri strankah pričelo uravnavati na način, ki bo zagotavljal izvajanje vseh faz prenosa in hkrati zagotavljal tudi nove, prilagojene roke prenosa, ki so predstavljeni v nadaljevanju, vse pa brez neupravičene diskriminacije. Prevzemi paketov bodo sledili dnevni obvladljivi količini na ravni celotne države. Morebitni ostanki neprevzetih paketov, ki se trenutno nahajajo še pri vas (količine, ki so presegale povprečne količine oddaj), se bodo postopoma prevzeli predvidoma v naslednjih treh tednih. 

Verjamemo, da je naš skupni cilj varna dostava pošiljk v najkrajšem možnem času. Zaradi trenutne situacije se utegne pri prenosu paketov do mase 31,5 kg in dimenzij 120 x 60 x 60 cm rok dostave podaljšati na D+6 delovnih dni od dneva sprejema pošiljk (ne od dneva prevzema). Za pakete nad temi dimenzijami ter belo tehniko, paletne pošiljke, večji kosi ipd. pa se rok spreminja na D+15 delovnih dni od dneva sprejema pošiljk (ne od dneva prevzema). Pri omenjenih rokih se upoštevajo delovni dnevi, ne štejejo sobote, nedelje in prazniki.

Svetujemo vam, da se v čim večji meri poslužujete oz. svoje stranke spodbujate k morebitnim alternativnim možnim načinom izročanja preko vaših izročilnih mest, če z njimi razpolagate. Vljudno vas prosimo, da o razmerah na trgu prenosa paketov s svojimi strankami komunicirate na ustrezen način ter jih v skladu s situacijo opozorite na realne roke dobave naročenega blaga, nenazadnje pa navedeno upoštevate tudi pri svojem poslovanju.

Ob upoštevanju vseh ukrepov in dejstvu splošnega pomanjkanja skladiščnih in transportnih kapacitet na celotnem trgu, vas prosimo za razumevanje. Naše delo je namreč v tem trenutku izjemno oteženo in postavljeno pred precejšnjo preizkušnjo. 

Vse napore še naprej vlagamo v  prilagajanje procesov predelave pošiljk, da v čim večji meri zadovoljimo želje vseh uporabnikov. 

Aktualne informacije v zvezi z ukrepi, povezanimi s COVID-19 in poštnim prometom so objavljene na spletni strani Pošte SlovenijeAvtor: Pošta Slovenija